ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลของบริษัท

บริษัท เอช วาย วาย เทรดดิ้ง จำกัด

HYY Treding Company Limited

นำเข้าเครื่องจักรก่อสร้าง ส่งทั่วไทย

ที่อยู่: 94/8 ม. 2 ต. ล่าผักกูด อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 10110

เจ้าของบริษัท คุณชัยสิทธิ์ ตรีธารทิพย์วงศ์

บริษัทเครื่องดัดเหล็ก HYY เป็นผูผ้ลิตเครื่องมือก่อสร้างขนาดเล็ก,ขนาดกลางและขนาดใหญ่
บริษัท HYY เป็นผู้ผลิตเครื่องมือก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง อาทิเช่นเครื่องดัดเหล็กขนาด6-­20mm.
เครื่องดัดเหล็กขนาด16-­32mm. เครื่องตัดเหล็กขนาด6­-40mm.
เครื่องดัดเและตัดเหล็กตรงขนาด4­-12mm.ระบบไฮโดรลิค ในราคามิตรภาพ

ติดต่อสอบถาม

บริษัท เอชวายวาย เทรดดิ้ง จำกัด
HYY Treding Company Limited

ประกาศิต ตรีธารทิพย์วงศ์

FACEBOOK : HYY Machine (Link: https://www.facebook.com/HYYMachine?_rdc=2&_rdr )
LINE@official : HYYMACHINE (Link: https://page.line.me/842umdwo?openQrModal=true )
Instagram : hyymachine (Link: https://www.instagram.com/hyymachine/ )
Youtube : HYY Machine (Link: https://www.youtube.com/channel/UCvZbY-3AO2a8Ay2OR4hZyqw )
Email : hyytoolsmachine@gmail.com
เบอร์ติดต่อ : 095-592-8823
Webside : https://www.hyymachine.com/

           

 

Rith Sok
Rith Sok
ธนบุตร อินทร์งาม
ธนบุตร อินทร์งาม
เยี่ยมมากครับ
zErNc Prakasit
zErNc Prakasit
เครื่องจักรก่อสร้าง HYY MACHINE การันตี คุณภาพสูง ลดต้นทุน การผลิต