ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

บริษัท เอชวายวาย เทรดดิ้ง จำกัด
HYY Treding Company Limited

ประกาศิต ตรีธารทิพย์วงศ์

Mobile : 095-592-8823

FACEBOOK : HYY Machine (Link: https://www.facebook.com/HYYMachine?_rdc=2&_rdr )
LINE@official : HYYMACHINE (Link: https://page.line.me/842umdwo?openQrModal=true )
Instagram : hyymachine (Link: https://www.instagram.com/hyymachine/ )
Youtube : HYY Machine (Link: https://www.youtube.com/channel/UCvZbY-3AO2a8Ay2OR4hZyqw )
Email : hyytoolsmachine@gmail.com
Webside : https://www.hyymachine.com/


Google Map : https://https://goo.gl/maps/JH42M5aongYdAfsy8/

HYY Machine